The Time Now > ออสเตรเลีย > South Brisbane > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

South Brisbane, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 08 มีนาคม 2564 5:19:15 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Brisbane Airport M. O

เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
9839 กิโลเมตรจาก South Brisbane
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
71.02°F
66.2°F
5.59 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
83%
29.98 "Hg
จ. 08 มี.ค. 2564, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT+10

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:43 AM
6:14 PM
12:31
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
1:46 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ South Brisbane

อัพเดทล่าสุด: จ. 08 มี.ค. 2564, 4:20 ก่อนเที่ยง GMT+10
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
84°F
73°F
68°F
70°F
86°F
73°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
88°F
75°F
68°F
73°F
90°F
73°F
68°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
66°F
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
359°เหนือ
12 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
7°เหนือ
6 mph
348°เหนือ
7 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
357°เหนือ
4 mph
4°เหนือ
4 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
2
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
56%
78%
88%
90%
54%
81%
87%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
4 ไมล์
16 ไมล์
3 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
37%
29%
31%
40%
8%
55%
15%
9%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ South Brisbane

อัพเดทล่าสุด: จ. 08 มี.ค. 2564, 1:22 ก่อนเที่ยง GMT+10
 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
จ. 15 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
82°F
84°F
84°F
88°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
70°F
72°F
70°F
70°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
82°F
86°F
86°F
82°F
84°F
84°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
68°F
66°F
68°F
64°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
58%
61%
65%
62%
54%
55%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
58%
6%
61%
80%
90%
48%
9%
99%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.48 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 16 มี.ค.
พ. 17 มี.ค.
พฤ. 18 มี.ค.
ศ. 19 มี.ค.
ส. 20 มี.ค.
อา. 21 มี.ค.
จ. 22 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
82°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
จุดน้ำค้าง
61°F
54°F
55°F
55°F
55°F
52°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
110°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
3 mph
10°เหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
41%
43%
41%
42%
37%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
53%
6%
9%
42%
6%
8%
41%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ South Brisbane

อัพเดทล่าสุด: จ. 08 มี.ค. 2564, 4:20 ก่อนเที่ยง GMT+10

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด