The Time Now > ออสเตรเลีย > Rockhampton > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Rockhampton, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 11:04:17 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rockhampton Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
9893 กิโลเมตรจาก Rockhampton
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.71°F
68°F
4.35 mph 10° เหนือ
74%
30.04 "Hg
อา. 08 ธ.ค. 2562, 10:30 หลังเที่ยง GMT+10

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:03 AM
6:35 PM
13:32
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:57 PM
2:16 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Rockhampton

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 10:19 หลังเที่ยง GMT+10
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
84°F
90°F
77°F
73°F
84°F
90°F
75°F
ระดับที่สบาย
72°F
86°F
90°F
77°F
73°F
86°F
90°F
75°F
จุดน้ำค้าง
68°F
64°F
61°F
66°F
66°F
64°F
61°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
76°ตะวันออก
9 mph
87°ตะวันออก
12 mph
81°ตะวันออก
7 mph
102°ตะวันออก
6 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
85°ตะวันออก
12 mph
74°ตะวันออก
6 mph
84°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
2
3
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
54%
39%
72%
80%
52%
37%
76%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
16 ไมล์
17 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
20 ไมล์
17 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
1%
1%
2%
0%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Rockhampton

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 6:14 หลังเที่ยง GMT+10
 
 
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
91°F
90°F
91°F
91°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
70°F
72°F
70°F
72°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
90°F
88°F
90°F
93°F
86°F
84°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
70°F
66°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
85°ตะวันออก
11 mph
82°ตะวันออก
11 mph
101°ตะวันออก
11 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
80°ตะวันออก
12 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
42%
43%
45%
44%
56%
56%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
42%
58%
59%
73%
58%
7%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
84°F
86°F
91°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
61°F
57°F
57°F
61°F
72°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
70°ตะวันออก
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
70°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
40%
39%
43%
63%
44%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
5%
48%
52%
6%
47%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Rockhampton

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 10:19 หลังเที่ยง GMT+10

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด