The Time Now > ออสเตรเลีย > Rockhampton > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Rockhampton, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 16 ตุลาคม 2562 9:55:33 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rockhampton Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
9893 กิโลเมตรจาก Rockhampton
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
82.27°F
64.4°F
13.67 mph 10° เหนือ
58%
30.01 "Hg
พ. 16 ต.ค. 2562, 9:30 ก่อนเที่ยง GMT+10

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:25 AM
6:02 PM
12:37
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:13 PM
6:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Rockhampton

อัพเดทล่าสุด: พ. 16 ต.ค. 2562, 4:13 ก่อนเที่ยง GMT+10
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
86°F
72°F
70°F
79°F
88°F
73°F
66°F
ระดับที่สบาย
68°F
88°F
73°F
70°F
81°F
90°F
75°F
66°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
63°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
10°เหนือ
12 mph
359°เหนือ
6 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
291°ตะวันตก
10 mph
16°เหนือ
12 mph
340°เหนือ
7 mph
4°เหนือ
4 mph
347°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
2
2
3
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
48%
77%
83%
61%
43%
71%
91%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
14 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
15 ไมล์
10 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
3%
10%
7%
5%
13%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Rockhampton

อัพเดทล่าสุด: พ. 16 ต.ค. 2562, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT+10
 
 
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
90°F
86°F
90°F
81°F
75°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
66°F
70°F
66°F
66°F
64°F
61°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
88°F
84°F
84°F
81°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
64°F
64°F
61°F
57°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
90°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
7 mph
104°ตะวันออก
12 mph
70°ตะวันออก
14 mph
90°ตะวันออก
12 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
48%
50%
55%
47%
43%
52%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
7%
5%
6%
5%
5%
6%
40%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
90°F
93°F
91°F
90°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
79°F
84°F
88°F
90°F
91°F
88°F
91°F
จุดน้ำค้าง
52°F
50°F
57°F
61°F
66°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
70°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
28%
35%
40%
49%
41%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
3%
5%
42%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Rockhampton

อัพเดทล่าสุด: พ. 16 ต.ค. 2562, 4:13 ก่อนเที่ยง GMT+10

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด