The Time Now > ออสเตรเลีย > Rainbow Beach > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Rainbow Beach, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 5:49:52 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Brisbane Airport M. O

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
9915 กิโลเมตรจาก Rainbow Beach
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
55.4°F
6.84 mph 190° ใต้
73%
30.21 "Hg
จ. 21 ต.ค. 2562, 5:30 ก่อนเที่ยง GMT+10

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:09 AM
5:56 PM
12:47
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:46 PM
9:38 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Rainbow Beach

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+10
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
73°F
66°F
63°F
70°F
72°F
66°F
64°F
ระดับที่สบาย
73°F
77°F
66°F
63°F
75°F
75°F
66°F
64°F
จุดน้ำค้าง
59°F
54°F
55°F
55°F
54°F
55°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
52%
68%
77%
56%
57%
73%
80%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
31%
6%
8%
9%
10%
4%
8%
10%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Rainbow Beach

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+10
 
 
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
72°F
73°F
75°F
75°F
81°F
90°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
64°F
61°F
59°F
48°F
57°F
59°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
81°F
77°F
73°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
57°F
55°F
54°F
63°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
80°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
8 mph
10°เหนือ
8 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
59%
62%
53%
51%
57%
64%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
44%
5%
5%
2%
3%
6%
49%
57%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
57°F
57°F
57°F
57°F
59°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
52°F
52°F
52°F
52°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
110°ตะวันออก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
12 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
8 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
54%
47%
45%
45%
45%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
48%
50%
3%
4%
5%
12%
10%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Rainbow Beach

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+10

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด