The Time Now > ออสเตรเลีย > Perth > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Perth, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2561 3:02:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belmont Perth Airport

ครึ้มฝน. อ่อน.
ระยะทาง
7728 กิโลเมตรจาก Perth
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
53.6°F
9.94 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
68%
29.89 "Hg
อา. 18 พ.ย. 2561, 2:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:08 AM
6:55 PM
13:47
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:06 PM
1:41 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Perth

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
68°F
63°F
52°F
59°F
66°F
57°F
50°F
ระดับที่สบาย
64°F
68°F
63°F
48°F
57°F
66°F
55°F
45°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
54°F
46°F
41°F
45°F
46°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
194°ใต้
12 mph
168°ใต้
12 mph
174°ใต้
19 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
178°ใต้
12 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
64%
76%
79%
53%
48%
65%
72%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
15 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
16 ไมล์
23 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
8%
14%
2%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Perth

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
66°F
68°F
73°F
77°F
68°F
68°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
54°F
50°F
54°F
59°F
55°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
68°F
64°F
66°F
75°F
77°F
68°F
68°F
77°F
จุดน้ำค้าง
55°F
45°F
39°F
43°F
48°F
50°F
50°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
174°ใต้
16 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
109°ตะวันออก
22 mph
185°ใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
250°ตะวันตก
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
5
4
4
6
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
48%
38%
36%
41%
53%
52%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
34%
5%
1%
3%
52%
6%
5%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.13 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
73°F
73°F
70°F
66°F
75°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
61°F
61°F
52°F
50°F
52°F
57°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
77°F
68°F
66°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
54°F
57°F
50°F
57°F
39°F
37°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
250°ตะวันตก
7 mph
270°ตะวันตก
15 mph
270°ตะวันตก
14 mph
200°ใต้
5 mph
170°ใต้
8 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
63%
48%
67%
37%
26%
20%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
38%
31%
47%
42%
3%
2%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Perth

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด