The Time Now > ออสเตรเลีย > Perth > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Perth, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 26 ตุลาคม 2563 5:48:47 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belmont Perth Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
7728 กิโลเมตรจาก Perth
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
75.38°F
59°F
14.91 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
65%
29.89 "Hg
จ. 26 ต.ค. 2563, 5:30 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:24 AM
6:36 PM
13:12
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:52 PM
2:50 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Perth

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 2:19 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
59°F
61°F
70°F
64°F
63°F
68°F
72°F
ระดับที่สบาย
64°F
59°F
61°F
75°F
64°F
63°F
68°F
77°F
จุดน้ำค้าง
59°F
57°F
55°F
54°F
55°F
57°F
55°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
185°ใต้
9 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
198°ใต้
18 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
4
3
3
3
5
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
91%
86%
56%
77%
84%
66%
50%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
2%
1%
2%
4%
4%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Perth

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 27 ต.ค.
พ. 28 ต.ค.
พฤ. 29 ต.ค.
ศ. 30 ต.ค.
ส. 31 ต.ค.
อา. 01 พ.ย.
จ. 02 พ.ย.
อ. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
72°F
82°F
90°F
73°F
66°F
70°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
61°F
57°F
66°F
61°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
79°F
84°F
75°F
64°F
70°F
81°F
จุดน้ำค้าง
54°F
52°F
48°F
50°F
55°F
46°F
50°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
101°ตะวันออก
10 mph
74°ตะวันออก
16 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
51%
31%
28%
63%
51%
51%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
1%
3%
53%
51%
43%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 04 พ.ย.
พฤ. 05 พ.ย.
ศ. 06 พ.ย.
ส. 07 พ.ย.
อา. 08 พ.ย.
จ. 09 พ.ย.
อ. 10 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
97°F
88°F
86°F
86°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
63°F
63°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
95°F
113°F
95°F
90°F
86°F
88°F
93°F
จุดน้ำค้าง
52°F
77°F
72°F
66°F
63°F
68°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
280°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
270°ตะวันตก
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
200°ใต้
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
53%
60%
51%
46%
60%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
3%
14%
6%
4%
4%
5%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Perth

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 2:19 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด