The Time Now > ออสเตรเลีย > Nowra > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nowra, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 7:12:52 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Nowra Ran Air Station

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
9381 กิโลเมตรจาก Nowra
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
43.5°F
42.8°F
5.59 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
87%
30.27 "Hg
จ. 21 ต.ค. 2562, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+11

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:09 AM
7:15 PM
13:6
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:21 AM
10:26 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nowra

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+11
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
72°F
55°F
50°F
50°F
73°F
59°F
55°F
ระดับที่สบาย
46°F
77°F
55°F
50°F
48°F
77°F
59°F
55°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
50°F
48°F
50°F
52°F
55°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
103°ตะวันออก
2 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
349°เหนือ
10 mph
99°ตะวันออก
4 mph
70°ตะวันออก
4 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
1
1
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
42%
84%
94%
100%
46%
89%
95%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
15 ไมล์
9 ไมล์
5 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
1%
2%
1%
2%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nowra

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT+11
 
 
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
73°F
82°F
82°F
91°F
72°F
70°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
50°F
55°F
55°F
59°F
57°F
54°F
55°F
ระดับที่สบาย
68°F
75°F
79°F
79°F
84°F
73°F
68°F
66°F
จุดน้ำค้าง
46°F
52°F
50°F
50°F
46°F
32°F
43°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
278°ตะวันตก
8 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
290°ตะวันตก
6 mph
292°ตะวันตก
11 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
260°ตะวันตก
5 mph
80°ตะวันออก
9 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
4
4
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
54%
37%
37%
24%
24%
40%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
2%
2%
5%
5%
44%
47%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
72°F
75°F
75°F
75°F
73°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
55°F
57°F
59°F
61°F
61°F
59°F
ระดับที่สบาย
66°F
66°F
75°F
77°F
77°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
45°F
54°F
43°F
46°F
55°F
54°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
160°ใต้
11 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
80°ตะวันออก
9 mph
340°เหนือ
9 mph
100°ตะวันออก
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
65%
39%
35%
53%
52%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
44%
48%
55%
4%
51%
58%
64%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.18 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nowra

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+11

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด