The Time Now > ออสเตรเลีย > North Shore > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

North Shore, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2562 3:42:56 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cundletown

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
9646 กิโลเมตรจาก North Shore
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
46.4°F
13.67 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
49%
30.12 "Hg
อา. 20 ต.ค. 2562, 3:00 หลังเที่ยง GMT+11

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:05 AM
7:01 PM
12:56
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
9:35 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ North Shore

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ต.ค. 2562, 11:17 ก่อนเที่ยง GMT+11
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
57°F
54°F
61°F
68°F
59°F
55°F
63°F
ระดับที่สบาย
68°F
57°F
54°F
61°F
68°F
59°F
55°F
63°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
48°F
50°F
50°F
52°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
163°ใต้
6 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
160°ใต้
6 mph
264°ตะวันตก
6 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
74%
83%
67%
51%
80%
86%
69%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
3%
7%
4%
5%
5%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ North Shore

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ต.ค. 2562, 1:14 หลังเที่ยง GMT+11
 
 
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
68°F
70°F
73°F
79°F
81°F
84°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
55°F
55°F
54°F
57°F
57°F
64°F
59°F
ระดับที่สบาย
66°F
66°F
68°F
75°F
77°F
79°F
82°F
75°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
52°F
55°F
55°F
57°F
63°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
163°ใต้
8 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
10°เหนือ
17 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
55%
58%
56%
51%
49%
52%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
9%
4%
2%
3%
4%
5%
47%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
61°F
61°F
61°F
61°F
64°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
70°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
61°F
57°F
59°F
57°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
160°ใต้
8 mph
100°ตะวันออก
11 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
90°ตะวันออก
16 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
20°เหนือ
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
3
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
58%
64%
57%
61%
56%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
42%
40%
53%
46%
5%
60%
95%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
2.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ North Shore

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ต.ค. 2562, 11:17 ก่อนเที่ยง GMT+11

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด