The Time Now > ออสเตรเลีย > เมลเบิร์น > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 24 มีนาคม 2561 11:03:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Melbourne Airport

พายุฝนฟ้าคะนอง. แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
9013 กิโลเมตรจาก เมลเบิร์น
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
62.6°F
6.84 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
100%
30.01 "Hg
1.86 ไมล์
ส. 24 มี.ค. 2561, 10:41 ก่อนเที่ยง GMT+11

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:25 AM
7:28 PM
12:3
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:00 PM
11:24 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เมลเบิร์น

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 มี.ค. 2561, 5:09 ก่อนเที่ยง GMT+11
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
64°F
70°F
66°F
66°F
72°F
63°F
52°F
ระดับที่สบาย
68°F
64°F
73°F
66°F
66°F
77°F
63°F
46°F
จุดน้ำค้าง
55°F
59°F
59°F
57°F
52°F
46°F
43°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
4°เหนือ
10 mph
351°เหนือ
8 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
13 mph
286°ตะวันตก
17 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
20 mph
290°ตะวันตก
18 mph
288°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
4
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
79%
69%
71%
57%
42%
50%
61%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
23 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
73%
70%
54%
55%
11%
25%
63%
38%
ฝนตก
0.44 นิ้ว
0.51 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เมลเบิร์น

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 มี.ค. 2561, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+11
 
 
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
พ. 28 มี.ค.
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
72°F
63°F
70°F
75°F
73°F
66°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
55°F
52°F
50°F
57°F
55°F
57°F
55°F
ระดับที่สบาย
68°F
75°F
63°F
77°F
75°F
77°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
59°F
45°F
43°F
46°F
46°F
52°F
48°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
13°เหนือ
17 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
266°ตะวันตก
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
340°เหนือ
2 mph
170°ใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
2
4
1
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
40%
49%
41%
24%
40%
44%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
73%
64%
58%
31%
40%
2%
5%
6%
ฝนตก
1.09 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
พ. 04 เม.ย.
พฤ. 05 เม.ย.
ศ. 06 เม.ย.
ส. 07 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
70°F
63°F
63°F
64°F
64°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
59°F
52°F
54°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
59°F
63°F
64°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
48°F
45°F
50°F
52°F
50°F
48°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
160°ใต้
7 mph
340°เหนือ
7 mph
190°ใต้
7 mph
170°ใต้
6 mph
170°ใต้
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
28%
62%
62%
58%
47%
38%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
26%
44%
38%
5%
4%
3%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เมลเบิร์น

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 มี.ค. 2561, 5:09 ก่อนเที่ยง GMT+11

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด