The Time Now > ออสเตรเลีย > เมลเบิร์น > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 19 มกราคม 2561 4:45:44 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Melbourne Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
9013 กิโลเมตรจาก เมลเบิร์น
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.62°F
37.4°F
ไม่มีลม
25%
29.86 "Hg
10 ไมล์
ศ. 19 ม.ค. 2561, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+11

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:17 AM
8:42 PM
14:25
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:05 AM
9:24 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เมลเบิร์น

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 11:07 หลังเที่ยง GMT+11
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
86°F
102°F
79°F
66°F
66°F
81°F
72°F
ระดับที่สบาย
77°F
82°F
97°F
79°F
66°F
66°F
82°F
73°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
41°F
55°F
61°F
63°F
61°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
1°เหนือ
14 mph
358°เหนือ
10 mph
272°ตะวันตก
8 mph
195°ใต้
4 mph
176°ใต้
5 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
197°ใต้
7 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
2
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
23%
12%
46%
83%
89%
52%
71%
ทัศนวิสัย
35 ไมล์
45 ไมล์
50 ไมล์
16 ไมล์
8 ไมล์
27 ไมล์
13 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เมลเบิร์น

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ม.ค. 2561, 1:14 ก่อนเที่ยง GMT+11
 
 
ศ. 19 ม.ค.
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
102°F
81°F
86°F
72°F
77°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
66°F
66°F
63°F
61°F
63°F
64°F
63°F
ระดับที่สบาย
95°F
81°F
82°F
73°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
41°F
61°F
63°F
59°F
55°F
55°F
59°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
180°ใต้
11 mph
196°ใต้
12 mph
169°ใต้
11 mph
190°ใต้
9 mph
190°ใต้
9 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
14%
56%
51%
69%
51%
52%
49%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
2%
15%
16%
20%
26%
31%
42%
ฝนตก
-
-
0.2 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
82°F
68°F
64°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
68°F
66°F
59°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
68°F
64°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
59°F
50°F
50°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
180°ใต้
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
180°ใต้
9 mph
190°ใต้
8 mph
200°ใต้
8 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
33%
36%
58%
56%
53%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
36%
6%
48%
53%
41%
29%
6%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เมลเบิร์น

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 11:07 หลังเที่ยง GMT+11

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด