The Time Now > ออสเตรเลีย > Mackay > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mackay, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 3:22:32 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mackay Mo

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
9908 กิโลเมตรจาก Mackay
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
62.6°F
6.84 mph 280° ตะวันตก
94%
30.01 "Hg
จ. 13 ก.ค. 2563, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+10

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:40 AM
5:37 PM
10:57
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:51 PM
11:28 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mackay

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 11:29 หลังเที่ยง GMT+10
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
66°F
72°F
64°F
55°F
55°F
66°F
61°F
ระดับที่สบาย
64°F
66°F
77°F
64°F
54°F
52°F
66°F
61°F
จุดน้ำค้าง
63°F
52°F
52°F
46°F
41°F
41°F
45°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
248°ตะวันตก
9 mph
198°ใต้
9 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
188°ใต้
10 mph
202°ใต้
12 mph
182°ใต้
12 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
60%
49%
54%
56%
60%
44%
61%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
13 ไมล์
15 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
15 ไมล์
17 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
5%
1%
0%
6%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mackay

อัพเดทล่าสุด: จ. 13 ก.ค. 2563, 1:22 ก่อนเที่ยง GMT+10
 
 
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
66°F
68°F
70°F
64°F
68°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
55°F
55°F
55°F
54°F
50°F
54°F
57°F
ระดับที่สบาย
75°F
66°F
66°F
68°F
64°F
68°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
50°F
45°F
46°F
43°F
46°F
61°F
61°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
194°ใต้
12 mph
187°ใต้
12 mph
183°ใต้
10 mph
191°ใต้
14 mph
172°ใต้
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
45%
50%
41%
53%
81%
78%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
0%
0%
0%
2%
40%
39%
39%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
อา. 26 ก.ค.
จ. 27 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
57°F
55°F
55°F
55°F
54°F
48°F
ระดับที่สบาย
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
64°F
จุดน้ำค้าง
57°F
52°F
46°F
52°F
57°F
50°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
100°ตะวันออก
12 mph
110°ตะวันออก
16 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
59%
52%
63%
75%
59%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
41%
5%
42%
5%
4%
5%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mackay

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 11:29 หลังเที่ยง GMT+10

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด