The Time Now > ออสเตรเลีย > Gold Coast > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Gold Coast, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 11:42:43 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Coolangatta Aws Airport

เมฆมากเป็นส่วนมาก. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
9833 กิโลเมตรจาก Gold Coast
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
84.97°F
57.2°F
15.53 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
38%
29.8 "Hg
5.6 ไมล์
ส. 07 ธ.ค. 2562, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+10

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:42 AM
6:32 PM
13:50
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:03 PM
1:01 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Gold Coast

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 10:19 ก่อนเที่ยง GMT+10
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
72°F
68°F
70°F
79°F
72°F
70°F
75°F
ระดับที่สบาย
82°F
72°F
68°F
73°F
81°F
72°F
68°F
77°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
109°ตะวันออก
12 mph
163°ใต้
10 mph
169°ใต้
14 mph
159°ใต้
21 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
164°ใต้
12 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
5
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
80%
85%
81%
62%
79%
87%
76%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
6%
10%
10%
38%
41%
37%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Gold Coast

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+10
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
79°F
77°F
79°F
81°F
79°F
82°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
66°F
64°F
ระดับที่สบาย
82°F
79°F
77°F
79°F
81°F
81°F
70°F
72°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
66°F
64°F
66°F
66°F
66°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
20 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
19 mph
19°เหนือ
11 mph
110°ตะวันออก
17 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
5
4
4
4
5
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
65%
72%
64%
66%
66%
86%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
51%
57%
41%
62%
66%
84%
65%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.81 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
79°F
82°F
82°F
82°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
73°F
79°F
81°F
81°F
84°F
100°F
91°F
จุดน้ำค้าง
61°F
64°F
63°F
63°F
72°F
81°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
100°ตะวันออก
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
20°เหนือ
8 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
63%
57%
58%
76%
86%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
63%
6%
6%
5%
60%
64%
52%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
-
-
-
0.18 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Gold Coast

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 10:19 ก่อนเที่ยง GMT+10

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด