The Time Now > ออสเตรเลีย > Darwin > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Darwin, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 26 มกราคม 2564 1:37:50 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Darwin Airport

ฝนเบาๆ. เมฆมากเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
8970 กิโลเมตรจาก Darwin
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
6.84 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
94%
29.62 "Hg
อ. 26 ม.ค. 2564, 1:30 ก่อนเที่ยง GMT+9:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:37 AM
7:20 PM
12:43
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:23 PM
3:12 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Darwin

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 ม.ค. 2564, 9:45 หลังเที่ยง GMT+9:30
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
79°F
84°F
82°F
81°F
81°F
88°F
84°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
95°F
90°F
88°F
86°F
99°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
267°ตะวันตก
10 mph
275°ตะวันตก
8 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
275°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
89%
72%
80%
83%
84%
68%
79%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
72%
69%
51%
50%
79%
61%
60%
62%
ฝนตก
0.35 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.34 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Darwin

อัพเดทล่าสุด: อ. 26 ม.ค. 2564, 12:52 ก่อนเที่ยง GMT+9:30
 
 
อ. 26 ม.ค.
พ. 27 ม.ค.
พฤ. 28 ม.ค.
ศ. 29 ม.ค.
ส. 30 ม.ค.
อา. 31 ม.ค.
จ. 01 ก.พ.
อ. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
88°F
84°F
86°F
86°F
81°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
81°F
81°F
82°F
81°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
97°F
93°F
93°F
95°F
81°F
84°F
90°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
72°F
70°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
285°ตะวันตก
19 mph
286°ตะวันตก
18 mph
278°ตะวันตก
21 mph
262°ตะวันตก
15 mph
260°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
17 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
5
5
5
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
70%
76%
76%
77%
84%
71%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
99%
99%
99%
99%
62%
62%
ฝนตก
0.79 นิ้ว
1.24 นิ้ว
1.86 นิ้ว
0.38 นิ้ว
2.24 นิ้ว
1.43 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ก.พ.
พฤ. 04 ก.พ.
ศ. 05 ก.พ.
ส. 06 ก.พ.
อา. 07 ก.พ.
จ. 08 ก.พ.
อ. 09 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
95°F
95°F
95°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
75°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
250°ตะวันตก
17 mph
250°ตะวันตก
16 mph
250°ตะวันตก
14 mph
260°ตะวันตก
11 mph
250°ตะวันตก
10 mph
280°ตะวันตก
11 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
71%
69%
72%
68%
62%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
52%
6%
6%
50%
45%
39%
5%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
-
-
0.06 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Darwin

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 ม.ค. 2564, 9:45 หลังเที่ยง GMT+9:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด