The Time Now > ออสเตรเลีย > Darwin > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Darwin, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 24 มกราคม 2563 2:07:14 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Darwin Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. ร้อน.
ระยะทาง
8970 กิโลเมตรจาก Darwin
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
102.51°F
77°F
16.78 mph 290° ตะวันตก
67%
29.74 "Hg
ศ. 24 ม.ค. 2563, 1:30 หลังเที่ยง GMT+9:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:36 AM
7:20 PM
12:44
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:53 AM
6:04 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Darwin

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 9:47 ก่อนเที่ยง GMT+9:30
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
82°F
82°F
82°F
88°F
84°F
84°F
84°F
ระดับที่สบาย
97°F
91°F
91°F
88°F
99°F
95°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
271°ตะวันตก
9 mph
282°ตะวันตก
9 mph
275°ตะวันตก
9 mph
255°ตะวันตก
12 mph
279°ตะวันตก
9 mph
281°ตะวันตก
8 mph
291°ตะวันตก
11 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
80%
84%
79%
67%
80%
80%
79%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
46%
62%
35%
52%
37%
56%
40%
8%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Darwin

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 11:44 ก่อนเที่ยง GMT+9:30
 
 
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
88°F
90°F
88°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
99°F
100°F
100°F
100°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
278°ตะวันตก
12 mph
280°ตะวันตก
12 mph
289°ตะวันตก
13 mph
281°ตะวันตก
14 mph
275°ตะวันตก
16 mph
291°ตะวันตก
18 mph
270°ตะวันตก
15 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
69%
72%
71%
69%
74%
74%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
99%
87%
59%
55%
79%
98%
63%
57%
ฝนตก
0.43 นิ้ว
0.92 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.39 นิ้ว
1.27 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
93°F
91°F
104°F
102°F
100°F
97°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
81°F
79°F
79°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
270°ตะวันตก
14 mph
260°ตะวันตก
16 mph
260°ตะวันตก
21 mph
270°ตะวันตก
23 mph
290°ตะวันตก
24 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
27 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
5
6
6
6
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
71%
65%
87%
83%
81%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
50%
6%
54%
98%
85%
98%
87%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
0.2 นิ้ว
2.51 นิ้ว
0.68 นิ้ว
1.19 นิ้ว
1.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Darwin

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 9:47 ก่อนเที่ยง GMT+9:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด