The Time Now > ออสเตรเลีย > Darwin > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Darwin, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 7:45:52 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Darwin Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
8970 กิโลเมตรจาก Darwin
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
99.91°F
77°F
12.43 mph 290° ตะวันตก
70%
29.77 "Hg
อา. 08 ธ.ค. 2562, 7:00 หลังเที่ยง GMT+9:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:13 AM
7:03 PM
12:50
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:43 PM
3:10 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Darwin

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 3:47 หลังเที่ยง GMT+9:30
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
81°F
88°F
91°F
86°F
79°F
81°F
91°F
ระดับที่สบาย
97°F
88°F
99°F
100°F
97°F
84°F
82°F
104°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
75°F
72°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
301°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
357°เหนือ
12 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
267°ตะวันตก
4 mph
347°เหนือ
6 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
4
3
1
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
87%
66%
53%
72%
88%
86%
60%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
3 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
15%
4%
7%
12%
5%
9%
33%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Darwin

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 5:44 หลังเที่ยง GMT+9:30
 
 
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
86°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
81°F
81°F
77°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
99°F
100°F
100°F
100°F
100°F
95°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
72°F
75°F
73°F
75°F
73°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
291°ตะวันตก
14 mph
289°ตะวันตก
11 mph
250°ตะวันตก
12 mph
280°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
62%
60%
60%
61%
67%
68%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
8%
52%
51%
6%
56%
69%
66%
54%
ฝนตก
-
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0.2 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.15 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
100°F
99°F
93°F
97°F
93°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
77°F
77°F
72°F
75°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
250°ตะวันตก
5 mph
280°ตะวันตก
5 mph
260°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
1
2
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
62%
75%
73%
62%
70%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
79%
64%
84%
74%
74%
72%
68%
ฝนตก
0.25 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.85 นิ้ว
0.58 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.28 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Darwin

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 3:47 หลังเที่ยง GMT+9:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด