The Time Now > ออสเตรเลีย > บริสเบน > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

บริสเบน, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 3:49:27 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Brisbane Airport M. O

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
9840 กิโลเมตรจาก บริสเบน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
90.93°F
73.4°F
16.78 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
70%
29.89 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 3:30 หลังเที่ยง GMT+10

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:16 AM
6:44 PM
13:28
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:55 AM
9:00 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ บริสเบน

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 10:18 ก่อนเที่ยง GMT+10
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
90°F
79°F
77°F
82°F
86°F
77°F
73°F
81°F
ระดับที่สบาย
99°F
81°F
81°F
86°F
90°F
79°F
72°F
82°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
70°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
73°ตะวันออก
7 mph
101°ตะวันออก
12 mph
77°ตะวันออก
7 mph
95°ตะวันออก
5 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
76%
77%
65%
53%
74%
85%
67%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
15 ไมล์
15 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
5%
5%
4%
5%
5%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ บริสเบน

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 12:14 หลังเที่ยง GMT+10
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
86°F
84°F
84°F
88°F
90°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
88°F
86°F
88°F
90°F
93°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
68°F
70°F
68°F
68°F
70°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
88°ตะวันออก
12 mph
101°ตะวันออก
12 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
57%
64%
58%
58%
57%
49%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
6%
39%
4%
6%
6%
55%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
90°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
95°F
86°F
86°F
90°F
84°F
จุดน้ำค้าง
63°F
66°F
75°F
63°F
59°F
64°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
110°ตะวันออก
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
350°เหนือ
7 mph
90°ตะวันออก
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
55%
74%
45%
39%
47%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
50%
64%
75%
40%
6%
5%
56%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ บริสเบน

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 10:18 ก่อนเที่ยง GMT+10

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด