The Time Now > ออสเตรเลีย > Ballarat > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ballarat, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 26 กันยายน 2561 3:25:05 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Avalon Airport

ครึ้มฝน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
8978 กิโลเมตรจาก Ballarat
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
40.03°F
41°F
4.35 mph 290° ตะวันตก
93%
30.27 "Hg
พ. 26 ก.ย. 2561, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+10

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:10 AM
6:22 PM
12:12
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:27 PM
6:24 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ballarat

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 10:18 หลังเที่ยง GMT+10
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
32°F
61°F
45°F
46°F
54°F
64°F
46°F
ระดับที่สบาย
30°F
28°F
61°F
41°F
43°F
50°F
64°F
43°F
จุดน้ำค้าง
34°F
36°F
36°F
39°F
39°F
39°F
43°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
104°ตะวันออก
6 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
9 mph
8°เหนือ
11 mph
355°เหนือ
10 mph
292°ตะวันตก
6 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
100%
38%
79%
75%
60%
46%
88%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
16 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
4%
11%
2%
2%
6%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ballarat

อัพเดทล่าสุด: พ. 26 ก.ย. 2561, 12:14 ก่อนเที่ยง GMT+10
 
 
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
พ. 03 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
64°F
50°F
48°F
57°F
63°F
70°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
43°F
36°F
32°F
32°F
45°F
52°F
48°F
ระดับที่สบาย
59°F
61°F
43°F
43°F
54°F
63°F
77°F
57°F
จุดน้ำค้าง
36°F
43°F
39°F
34°F
37°F
41°F
46°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
265°ตะวันตก
9 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
10 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
50%
72%
59%
52%
47%
45%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
58%
28%
3%
37%
33%
34%
ฝนตก
-
-
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
พ. 10 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
63°F
66°F
66°F
66°F
66°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
48°F
48°F
48°F
48°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
54°F
63°F
66°F
66°F
66°F
66°F
64°F
จุดน้ำค้าง
55°F
45°F
39°F
46°F
61°F
63°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
190°ใต้
1 mph
160°ใต้
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
100°ตะวันออก
2 mph
250°ตะวันตก
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
55%
38%
49%
84%
93%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
27%
6%
6%
45%
50%
47%
34%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
0.05 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.58 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ballarat

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 10:18 หลังเที่ยง GMT+10

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด