The Time Now > อาร์เจนตินา > Tandil > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tandil, อาร์เจนตินา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 3:59:28 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mar Del Plata Aerodrome

เมฆเคลื่อนผ่าน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
4560 กิโลเมตรจาก Tandil
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
36.37°F
41°F
6.84 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
100%
30.15 "Hg
4.97 ไมล์
จ. 06 ก.ค. 2563, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:10 AM
5:51 PM
9:41
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:23 PM
8:36 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tandil

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2563, 10:30 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
32°F
48°F
41°F
34°F
34°F
45°F
34°F
ระดับที่สบาย
28°F
27°F
45°F
39°F
30°F
30°F
41°F
32°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
36°F
36°F
32°F
32°F
34°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
179°ใต้
4 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
91°ตะวันออก
6 mph
105°ตะวันออก
8 mph
105°ตะวันออก
4 mph
88°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
96%
65%
81%
94%
90%
64%
88%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
13 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
2%
25%
11%
8%
5%
8%
9%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tandil

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
45°F
45°F
46°F
48°F
59°F
48°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
32°F
30°F
36°F
34°F
34°F
32°F
ระดับที่สบาย
43°F
39°F
39°F
39°F
41°F
50°F
41°F
45°F
จุดน้ำค้าง
36°F
34°F
34°F
30°F
32°F
43°F
27°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
100°ตะวันออก
7 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
269°ตะวันตก
14 mph
256°ตะวันตก
22 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
19 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
6
5
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
68%
68%
53%
53%
64%
40%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
39%
5%
59%
5%
5%
6%
3%
4%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
57°F
57°F
57°F
55°F
57°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
37°F
37°F
37°F
43°F
39°F
36°F
ระดับที่สบาย
50°F
57°F
57°F
55°F
52°F
54°F
50°F
จุดน้ำค้าง
37°F
39°F
41°F
55°F
45°F
46°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
20°เหนือ
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
190°ใต้
8 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
1
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
51%
53%
95%
67%
67%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
5%
6%
4%
4%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tandil

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2563, 10:30 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด