The Time Now > อาร์เจนตินา > Formosa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Formosa, อาร์เจนตินา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2562 12:19:49 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Formosa Aerodrome

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
4272 กิโลเมตรจาก Formosa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.38°F
75.2°F
3.11 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
89%
29.74 "Hg
10 ไมล์
พ. 13 พ.ย. 2562, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:56 AM
7:17 PM
13:21
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:30 PM
6:06 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Formosa

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 9:19 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
77°F
72°F
72°F
68°F
70°F
82°F
73°F
ระดับที่สบาย
73°F
79°F
70°F
68°F
68°F
68°F
86°F
73°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
70°F
68°F
66°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
17°เหนือ
9 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
164°ใต้
7 mph
194°ใต้
6 mph
265°ตะวันตก
10 mph
201°ใต้
10 mph
182°ใต้
7 mph
161°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
83%
92%
93%
100%
89%
68%
82%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
77%
69%
63%
12%
31%
6%
2%
ฝนตก
-
0.48 นิ้ว
0.86 นิ้ว
0.47 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Formosa

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 11:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
82°F
88°F
86°F
88°F
95°F
82°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
68°F
61°F
59°F
66°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
68°F
82°F
88°F
82°F
86°F
97°F
81°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
64°F
55°F
59°F
66°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
201°ใต้
10 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
103°ตะวันออก
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
74%
49%
39%
40%
44%
26%
22%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
45%
1%
1%
2%
3%
5%
4%
ฝนตก
1.81 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
88°F
88°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
84°F
95°F
91°F
90°F
88°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
46°F
73°F
70°F
64°F
64°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
10°เหนือ
6 mph
10°เหนือ
3 mph
100°ตะวันออก
10 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
110°ตะวันออก
2 mph
90°ตะวันออก
2 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
3
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
25%
66%
58%
48%
46%
64%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
13%
86%
55%
46%
63%
63%
ฝนตก
-
-
0.69 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.21 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Formosa

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 9:19 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด