The Time Now > อาร์เจนตินา > Corrientes > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Corrientes, อาร์เจนตินา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 25 พฤศจิกายน 2563 2:59:35 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Resistencia Aero.

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
4335 กิโลเมตรจาก Corrientes
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
82.9°F
60.8°F
8.7 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
48%
29.71 "Hg
10 ไมล์
พ. 25 พ.ย. 2563, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:52 AM
7:32 PM
13:40
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:43 PM
2:45 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Corrientes

อัพเดทล่าสุด: อ. 24 พ.ย. 2563, 9:20 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
88°F
102°F
82°F
72°F
72°F
73°F
68°F
ระดับที่สบาย
79°F
88°F
104°F
86°F
72°F
68°F
72°F
68°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
59°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
14°เหนือ
13 mph
349°เหนือ
11 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
104°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
35%
24%
61%
90%
92%
85%
99%
ทัศนวิสัย
24 ไมล์
26 ไมล์
36 ไมล์
11 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
5%
60%
25%
72%
70%
39%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.31 นิ้ว
1.56 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Corrientes

อัพเดทล่าสุด: พ. 25 พ.ย. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พ. 25 พ.ย.
พฤ. 26 พ.ย.
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
102°F
75°F
84°F
90°F
91°F
102°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
68°F
68°F
70°F
70°F
72°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
100°F
70°F
86°F
91°F
97°F
99°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
61°F
68°F
72°F
73°F
73°F
64°F
70°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
106°ตะวันออก
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
86°ตะวันออก
12 mph
84°ตะวันออก
8 mph
80°ตะวันออก
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
3
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
89%
71%
68%
62%
40%
72%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
3
ต่ำ
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
67%
99%
60%
99%
46%
83%
70%
58%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
2.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
1.02 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.78 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
88°F
88°F
81°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
68°F
66°F
ระดับที่สบาย
82°F
90°F
86°F
86°F
82°F
84°F
81°F
จุดน้ำค้าง
57°F
77°F
70°F
70°F
61°F
70°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
80°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
5 mph
110°ตะวันออก
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
180°ใต้
7 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
88%
67%
64%
49%
72%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
69%
22%
5%
99%
4%
ฝนตก
0.59 นิ้ว
2.8 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
3.17 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Corrientes

อัพเดทล่าสุด: อ. 24 พ.ย. 2563, 9:20 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด