The Time Now > อาร์เจนตินา > Concordia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Concordia, อาร์เจนตินา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2562 4:27:59 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rosario Aerodrome

ฝนเบาๆ. ครึ้มฝน. อ่อน.
ระยะทาง
4366 กิโลเมตรจาก Concordia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
69.26°F
68°F
21.75 mph 160° ใต้
88%
29.86 "Hg
5.6 ไมล์
ศ. 22 พ.ย. 2562, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:42 AM
7:33 PM
13:51
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:34 AM
2:15 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Concordia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 3:17 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
84°F
73°F
61°F
64°F
79°F
70°F
59°F
ระดับที่สบาย
72°F
88°F
75°F
61°F
64°F
79°F
75°F
55°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
66°F
57°F
57°F
57°F
57°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
112°ตะวันออก
11 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
109°ตะวันออก
13 mph
111°ตะวันออก
13 mph
103°ตะวันออก
13 mph
73°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
61%
79%
89%
76%
48%
63%
78%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
12 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
65%
34%
6%
72%
2%
2%
2%
1%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Concordia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
79°F
81°F
68°F
75°F
81°F
75°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
61°F
57°F
64°F
64°F
61°F
55°F
61°F
ระดับที่สบาย
86°F
79°F
79°F
66°F
75°F
81°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
70°F
59°F
57°F
64°F
64°F
59°F
45°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
109°ตะวันออก
14 mph
69°ตะวันออก
10 mph
97°ตะวันออก
11 mph
169°ใต้
11 mph
170°ใต้
6 mph
100°ตะวันออก
10 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
52%
47%
92%
76%
49%
34%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
87%
2%
1%
93%
62%
6%
3%
5%
ฝนตก
0.25 นิ้ว
-
-
0.61 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
พ. 04 ธ.ค.
พฤ. 05 ธ.ค.
ศ. 06 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
86°F
88°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
68°F
68°F
70°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
82°F
77°F
84°F
86°F
84°F
86°F
81°F
จุดน้ำค้าง
57°F
64°F
48°F
54°F
72°F
73°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
11 mph
10°เหนือ
3 mph
160°ใต้
14 mph
170°ใต้
13 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
3
1
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
69%
27%
33%
80%
80%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
3
ต่ำ
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
62%
4%
45%
99%
85%
6%
ฝนตก
-
0.23 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
2.14 นิ้ว
0.92 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Concordia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 3:17 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด