The Time Now > อาร์เจนตินา > บัวโนสไอเรส > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

บัวโนสไอเรส, อาร์เจนตินา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 4:38:53 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Buenos Aires Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
4457 กิโลเมตรจาก บัวโนสไอเรส
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
60.8°F
5.59 mph 260° ตะวันตก
73%
29.71 "Hg
ส. 17 พ.ย. 2561, 4:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:39 AM
7:38 PM
13:59
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:07 PM
2:37 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ บัวโนสไอเรส

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
59°F
57°F
72°F
66°F
63°F
63°F
77°F
ระดับที่สบาย
75°F
57°F
55°F
75°F
66°F
63°F
63°F
79°F
จุดน้ำค้าง
55°F
45°F
41°F
45°F
48°F
50°F
50°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
191°ใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
342°เหนือ
10 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
3°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
62%
54%
38%
54%
62%
64%
44%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
12 ไมล์
21 ไมล์
26 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
16 ไมล์
24 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
0%
0%
2%
0%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ บัวโนสไอเรส

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 4:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
77°F
79°F
82°F
73°F
72°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
63°F
64°F
68°F
63°F
59°F
59°F
64°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
79°F
82°F
75°F
75°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
45°F
54°F
57°F
63°F
61°F
52°F
39°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
10°เหนือ
14 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
70°ตะวันออก
8 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
45%
49%
54%
67%
53%
25%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
2%
58%
28%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
0.11 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
77°F
75°F
77°F
75°F
75°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
64°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
82°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
55°F
66°F
64°F
61°F
63°F
59°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
110°ตะวันออก
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
100°ตะวันออก
18 mph
90°ตะวันออก
14 mph
80°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
4
4
4
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
73%
70%
62%
67%
57%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
50%
52%
36%
47%
38%
5%
ฝนตก
-
0.09 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ บัวโนสไอเรส

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด