The Time Now > แองโกลา > Uacu Cungo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Uacu Cungo, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 19 กันยายน 2562 1:38:40 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
1303 กิโลเมตรจาก Uacu Cungo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
67.17°F
69.8°F
4.35 mph 180° ใต้
94%
29.89 "Hg
4.97 ไมล์
พฤ. 19 ก.ย. 2562, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:49 AM
5:53 PM
12:4
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:24 PM
8:38 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Uacu Cungo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ก.ย. 2562, 1:16 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
88°F
64°F
52°F
52°F
88°F
66°F
57°F
ระดับที่สบาย
48°F
84°F
64°F
52°F
52°F
84°F
66°F
57°F
จุดน้ำค้าง
36°F
34°F
37°F
50°F
48°F
39°F
43°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
287°ตะวันตก
4 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
1
1
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
14%
39%
88%
87%
18%
41%
81%
ทัศนวิสัย
27 ไมล์
48 ไมล์
40 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
48 ไมล์
35 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
2%
3%
1%
1%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Uacu Cungo

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พฤ. 19 ก.ย.
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
88°F
86°F
90°F
86°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
54°F
55°F
54°F
54°F
52°F
48°F
46°F
ระดับที่สบาย
82°F
81°F
81°F
81°F
82°F
81°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
34°F
41°F
41°F
37°F
43°F
43°F
28°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
103°ตะวันออก
6 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
249°ตะวันตก
6 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
10°เหนือ
11 mph
90°ตะวันออก
12 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
17%
22%
22%
19%
23%
24%
10%
8%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
2%
3%
4%
4%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 27 ก.ย.
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
พฤ. 03 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
82°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
41°F
37°F
30°F
34°F
28°F
37°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
70°ตะวันออก
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
110°ตะวันออก
5 mph
110°ตะวันออก
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
70°ตะวันออก
6 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
21%
20%
13%
16%
12%
18%
26%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
4%
4%
3%
43%
46%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Uacu Cungo

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 7:17 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด