The Time Now > แองโกลา > Soio > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Soio, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 03 สิงหาคม 2563 10:54:56 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kinshasa / N'Djili

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
954 กิโลเมตรจาก Soio
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.8°F
64.4°F
8.7 mph 270° ตะวันตก
65%
30.04 "Hg
3.73 ไมล์
จ. 03 ส.ค. 2563, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:20 AM
6:12 PM
11:52
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:15 PM
6:07 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Soio

อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2563, 8:44 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
73°F
70°F
70°F
77°F
70°F
73°F
70°F
ระดับที่สบาย
79°F
73°F
68°F
70°F
79°F
68°F
73°F
73°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
259°ตะวันตก
9 mph
263°ตะวันตก
8 mph
280°ตะวันตก
6 mph
287°ตะวันตก
6 mph
272°ตะวันตก
6 mph
276°ตะวันตก
6 mph
277°ตะวันตก
9 mph
272°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
79%
91%
87%
69%
87%
78%
85%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
8%
2%
5%
2%
10%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Soio

อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2563, 10:22 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 03 ส.ค.
อ. 04 ส.ค.
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
72°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
68°F
68°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
77°F
77°F
77°F
73°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
64°F
64°F
63°F
63°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
253°ตะวันตก
10 mph
275°ตะวันตก
10 mph
275°ตะวันตก
9 mph
271°ตะวันตก
9 mph
271°ตะวันตก
9 mph
248°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
70%
70%
69%
65%
74%
68%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
39%
44%
53%
5%
6%
42%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
66°F
66°F
64°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
260°ตะวันตก
9 mph
270°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
8 mph
250°ตะวันตก
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
72%
75%
73%
71%
68%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
43%
39%
55%
41%
43%
4%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Soio

อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2563, 8:44 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด