The Time Now > แองโกลา > Nzeto > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nzeto, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 18 มกราคม 2563 2:37:01 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
1019 กิโลเมตรจาก Nzeto
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
4.35 mph 260° ตะวันตก
74%
29.86 "Hg
ส. 18 ม.ค. 2563, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:03 AM
6:33 PM
12:30
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
12:08 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nzeto

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
86°F
81°F
77°F
81°F
86°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
95°F
88°F
79°F
86°F
95°F
84°F
77°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
182°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
65%
85%
91%
76%
63%
83%
90%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
64%
10%
10%
51%
54%
10%
11%
43%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nzeto

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ส. 18 ม.ค.
อา. 19 ม.ค.
จ. 20 ม.ค.
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
75°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
93°F
91°F
95°F
90°F
90°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
73°F
75°F
73°F
72°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
201°ใต้
8 mph
178°ใต้
7 mph
199°ใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
66%
64%
67%
69%
73%
66%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
72%
61%
46%
56%
58%
67%
60%
55%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
79°F
79°F
79°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
95°F
93°F
95°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
250°ตะวันตก
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
7 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
70%
69%
66%
68%
66%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
45%
55%
5%
4%
7%
58%
74%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
-
-
0.07 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nzeto

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด