The Time Now > แองโกลา > Nzeto > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nzeto, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563 9:37:53 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
1019 กิโลเมตรจาก Nzeto
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
95.18°F
75.2°F
8.7 mph 170° ใต้
70%
29.89 "Hg
จ. 30 พ.ย. 2563, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:42 AM
6:12 PM
12:30
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:25 PM
5:38 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nzeto

อัพเดทล่าสุด: จ. 30 พ.ย. 2563, 7:22 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
79°F
77°F
77°F
84°F
79°F
77°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
82°F
79°F
79°F
91°F
82°F
81°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
194°ใต้
4 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
189°ใต้
7 mph
201°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
88%
91%
94%
72%
88%
87%
75%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
31%
11%
61%
36%
28%
22%
57%
57%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nzeto

อัพเดทล่าสุด: จ. 30 พ.ย. 2563, 9:22 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
88°F
90°F
90°F
90°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
181°ใต้
8 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
75%
70%
69%
71%
69%
72%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
80%
53%
65%
72%
73%
78%
67%
58%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
ส. 12 ธ.ค.
อา. 13 ธ.ค.
จ. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
71%
72%
74%
71%
68%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
62%
54%
59%
50%
51%
55%
55%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nzeto

อัพเดทล่าสุด: จ. 30 พ.ย. 2563, 7:22 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด