The Time Now > แองโกลา > Nzeto > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nzeto, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 05 สิงหาคม 2563 12:58:34 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
1019 กิโลเมตรจาก Nzeto
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
68°F
4.35 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
94%
29.98 "Hg
3.73 ไมล์
พ. 05 ส.ค. 2563, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:19 AM
6:09 PM
11:50
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:03 PM
6:57 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nzeto

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 8:44 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
73°F
79°F
72°F
70°F
73°F
77°F
70°F
ระดับที่สบาย
68°F
73°F
81°F
70°F
68°F
73°F
79°F
68°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
66°F
68°F
66°F
66°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
176°ใต้
10 mph
257°ตะวันตก
7 mph
255°ตะวันตก
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
185°ใต้
12 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
248°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
81%
67%
89%
89%
78%
66%
86%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
31%
31%
4%
10%
31%
9%
2%
33%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nzeto

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
77°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
68°F
68°F
68°F
68°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
63°F
63°F
63°F
61°F
61°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
256°ตะวันตก
10 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
260°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
10 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
70%
67%
68%
67%
68%
67%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
45%
47%
51%
5%
39%
39%
5%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
64°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
290°ตะวันตก
10 mph
290°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
68%
69%
69%
68%
70%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
50%
47%
4%
50%
50%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nzeto

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 8:44 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด