The Time Now > แองโกลา > Mbanza Congo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mbanza Congo, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2562 7:48:44 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cabinda

ฝนเบาๆ. เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
1074 กิโลเมตรจาก Mbanza Congo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
72.68°F
75.2°F
ไม่มีลม
100%
29.92 "Hg
4.35 ไมล์
จ. 14 ต.ค. 2562, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:42 AM
5:56 PM
12:14
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:51 PM
5:28 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mbanza Congo

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
70°F
68°F
68°F
77°F
70°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
77°F
70°F
68°F
68°F
81°F
70°F
68°F
70°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
66°F
68°F
70°F
66°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
175°ใต้
7 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
191°ใต้
5 mph
164°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
93%
95%
99%
78%
92%
95%
99%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
75%
67%
69%
79%
68%
56%
69%
66%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mbanza Congo

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 14 ต.ค.
อ. 15 ต.ค.
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
77°F
75°F
75°F
73°F
79°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
68°F
68°F
68°F
66°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
79°F
77°F
75°F
75°F
73°F
79°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
70°F
68°F
70°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
191°ใต้
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
81%
84%
85%
85%
81%
74%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
89%
94%
99%
86%
83%
85%
92%
98%
ฝนตก
0.33 นิ้ว
0.38 นิ้ว
2.89 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.91 นิ้ว
1.22 นิ้ว
1.59 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
82°F
84°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
77°F
72°F
70°F
72°F
72°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
260°ตะวันตก
4 mph
260°ตะวันตก
3 mph
250°ตะวันตก
1 mph
250°ตะวันตก
2 mph
160°ใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
76%
76%
77%
76%
80%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
71%
66%
71%
88%
78%
79%
71%
ฝนตก
0.41 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.64 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.23 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mbanza Congo

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด