The Time Now > แองโกลา > Mbanza Congo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mbanza Congo, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 14 กรกฎาคม 2563 9:53:20 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
1074 กิโลเมตรจาก Mbanza Congo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
68°F
4.35 mph 190° ใต้
94%
29.89 "Hg
10 ไมล์
อ. 14 ก.ค. 2563, 9:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:15 AM
6:02 PM
11:47
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:47 AM
12:59 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mbanza Congo

อัพเดทล่าสุด: อ. 14 ก.ค. 2563, 8:29 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
63°F
82°F
70°F
64°F
63°F
82°F
70°F
ระดับที่สบาย
61°F
63°F
82°F
70°F
64°F
63°F
82°F
70°F
จุดน้ำค้าง
59°F
61°F
63°F
61°F
61°F
63°F
61°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
267°ตะวันตก
4 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
280°ตะวันตก
5 mph
251°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
94%
52%
77%
92%
95%
47%
81%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
8 ไมล์
24 ไมล์
15 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
28 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
7%
2%
6%
11%
11%
3%
12%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mbanza Congo

อัพเดทล่าสุด: อ. 14 ก.ค. 2563, 9:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
86°F
84°F
86°F
88°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
64°F
59°F
59°F
64°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
59°F
57°F
59°F
50°F
45°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
270°ตะวันตก
4 mph
250°ตะวันตก
6 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
52%
48%
42%
47%
28%
22%
25%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
6%
6%
6%
5%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
อา. 26 ก.ค.
จ. 27 ก.ค.
อ. 28 ก.ค.
พ. 29 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
88°F
90°F
90°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
41°F
46°F
54°F
59°F
59°F
55°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
260°ตะวันตก
6 mph
280°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
6 mph
260°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
19%
23%
30%
34%
34%
30%
23%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mbanza Congo

อัพเดทล่าสุด: อ. 14 ก.ค. 2563, 8:29 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด