The Time Now > แองโกลา > Mbanza Congo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mbanza Congo, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 8:25:16 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
1074 กิโลเมตรจาก Mbanza Congo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
71.69°F
69.8°F
7.46 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
89%
29.86 "Hg
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 8:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:51 AM
5:58 PM
12:7
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:06 PM
12:00 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mbanza Congo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 7:20 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
73°F
79°F
73°F
66°F
66°F
79°F
72°F
ระดับที่สบาย
68°F
75°F
81°F
73°F
66°F
66°F
81°F
72°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
64°F
64°F
63°F
64°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
253°ตะวันตก
7 mph
266°ตะวันตก
7 mph
256°ตะวันตก
5 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
250°ตะวันตก
6 mph
271°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
73%
61%
76%
88%
91%
60%
80%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
9 ไมล์
16 ไมล์
13 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
15 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
35%
43%
10%
10%
40%
50%
7%
11%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mbanza Congo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 4:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
79°F
79°F
82°F
82°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
70°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
79°F
79°F
82°F
82°F
81°F
82°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
59°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
251°ตะวันตก
7 mph
253°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
6 mph
252°ตะวันตก
8 mph
255°ตะวันตก
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
280°ตะวันตก
6 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
60%
64%
65%
57%
45%
48%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
55%
59%
56%
51%
6%
56%
59%
58%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.14 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
82°F
86°F
82°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
52°F
55°F
61°F
66°F
59°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
250°ตะวันตก
3 mph
260°ตะวันตก
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
260°ตะวันตก
6 mph
260°ตะวันตก
6 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
41%
48%
59%
44%
39%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
46%
60%
57%
6%
6%
6%
48%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
-
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mbanza Congo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 7:20 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด