The Time Now > แองโกลา > Mbanza Congo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mbanza Congo, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 16 ธันวาคม 2562 4:32:42 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
1074 กิโลเมตรจาก Mbanza Congo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.04°F
73.4°F
ไม่มีลม
84%
29.8 "Hg
จ. 16 ธ.ค. 2562, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:43 AM
6:12 PM
12:29
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:28 PM
8:37 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mbanza Congo

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 1:17 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
86°F
73°F
72°F
75°F
84°F
75°F
70°F
ระดับที่สบาย
72°F
90°F
73°F
68°F
75°F
90°F
73°F
64°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
292°ตะวันตก
6 mph
283°ตะวันตก
4 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
167°ใต้
5 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
185°ใต้
4 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
57%
88%
95%
88%
68%
89%
98%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
32%
33%
35%
36%
56%
30%
49%
56%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.83 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mbanza Congo

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
84°F
73°F
84°F
81°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
88°F
73°F
86°F
82°F
97°F
102°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
68°F
70°F
72°F
75°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
275°ตะวันตก
4 mph
162°ใต้
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
178°ใต้
4 mph
174°ใต้
6 mph
189°ใต้
4 mph
250°ตะวันตก
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
71%
68%
82%
69%
81%
71%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
66%
97%
86%
79%
57%
76%
64%
77%
ฝนตก
0.28 นิ้ว
1.2 นิ้ว
0.94 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.42 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
ส. 28 ธ.ค.
อา. 29 ธ.ค.
จ. 30 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
250°ตะวันตก
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
200°ใต้
1 mph
250°ตะวันตก
2 mph
250°ตะวันตก
1 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
73%
75%
75%
78%
77%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
93%
69%
73%
71%
74%
72%
59%
ฝนตก
0.89 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mbanza Congo

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 1:17 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด