The Time Now > แองโกลา > Malanje > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Malanje, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 08 สิงหาคม 2563 10:02:10 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
1305 กิโลเมตรจาก Malanje
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
71.02°F
66.2°F
7.46 mph 190° ใต้
83%
29.98 "Hg
4.97 ไมล์
ส. 08 ส.ค. 2563, 9:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:07 AM
5:52 PM
11:45
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:51 PM
9:29 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Malanje

อัพเดทล่าสุด: ส. 08 ส.ค. 2563, 8:33 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
57°F
88°F
66°F
59°F
68°F
86°F
64°F
ระดับที่สบาย
55°F
55°F
86°F
66°F
57°F
68°F
82°F
64°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
48°F
54°F
55°F
55°F
50°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
253°ตะวันตก
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
76°ตะวันออก
7 mph
284°ตะวันตก
6 mph
259°ตะวันตก
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
92°ตะวันออก
7 mph
274°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
95%
26%
67%
89%
62%
28%
68%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
6 ไมล์
48 ไมล์
34 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
45 ไมล์
31 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
0%
1%
5%
7%
0%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Malanje

อัพเดทล่าสุด: ส. 08 ส.ค. 2563, 9:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
91°F
90°F
91°F
93°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
57°F
57°F
54°F
55°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
84°F
82°F
88°F
88°F
84°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
50°F
50°F
46°F
28°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
270°ตะวันตก
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
80°ตะวันออก
6 mph
70°ตะวันออก
1 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
32%
32%
29%
25%
10%
12%
14%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
27°F
18°F
23°F
32°F
36°F
34°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
80°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
1 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
10%
7%
9%
13%
16%
15%
19%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
5%
5%
6%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Malanje

อัพเดทล่าสุด: ส. 08 ส.ค. 2563, 8:33 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด