The Time Now > แองโกลา > Luanda > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Luanda, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 18 มกราคม 2563 2:32:42 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
1098 กิโลเมตรจาก Luanda
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
4.35 mph 260° ตะวันตก
74%
29.86 "Hg
ส. 18 ม.ค. 2563, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:59 AM
6:34 PM
12:35
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
12:07 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
84°F
81°F
77°F
81°F
84°F
81°F
77°F
ระดับที่สบาย
86°F
91°F
84°F
79°F
84°F
90°F
84°F
79°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
260°ตะวันตก
6 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
102°ตะวันออก
7 mph
289°ตะวันตก
6 mph
264°ตะวันตก
4 mph
202°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
1
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
66%
81%
88%
78%
65%
81%
86%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
61%
8%
5%
50%
28%
7%
5%
10%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ส. 18 ม.ค.
อา. 19 ม.ค.
จ. 20 ม.ค.
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
86°F
84°F
86°F
82°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
79°F
77°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
91°F
93°F
86°F
95°F
97°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
264°ตะวันตก
8 mph
249°ตะวันตก
8 mph
201°ใต้
9 mph
188°ใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
250°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
67%
65%
67%
68%
76%
73%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
68%
41%
5%
42%
6%
66%
60%
50%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
93°F
91°F
91°F
91°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
72°F
73°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
260°ตะวันตก
12 mph
250°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
270°ตะวันตก
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
71%
68%
65%
67%
66%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
49%
57%
57%
58%
58%
58%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด