The Time Now > แองโกลา > Luanda > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Luanda, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 8:43:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
1098 กิโลเมตรจาก Luanda
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.76°F
77°F
ไม่มีลม
94%
29.8 "Hg
4.35 ไมล์
จ. 19 ก.พ. 2561, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:10 AM
6:31 PM
12:21
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:08 AM
8:34 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 7:08 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
77°F
75°F
75°F
81°F
77°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
81°F
79°F
75°F
77°F
84°F
81°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
84°ตะวันออก
7 mph
75°ตะวันออก
11 mph
277°ตะวันตก
7 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
87%
90%
87%
73%
81%
86%
88%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
8 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
80%
37%
43%
54%
48%
17%
20%
0%
ฝนตก
0.31 นิ้ว
0 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 19 ก.พ.
อ. 20 ก.พ.
พ. 21 ก.พ.
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
79°F
84°F
88°F
86°F
88°F
88°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
75°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
84°F
81°F
90°F
91°F
93°F
95°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
70°F
72°F
73°F
73°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
251°ตะวันตก
11 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
182°ใต้
9 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
201°ใต้
15 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
77%
65%
61%
68%
67%
64%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
82%
75%
48%
0%
6%
15%
35%
55%
ฝนตก
0.57 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
88°F
88°F
90°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
72°F
70°F
72°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
4 mph
200°ใต้
9 mph
200°ใต้
12 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
1
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
62%
62%
59%
59%
44%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
43%
6%
46%
41%
52%
4%
4%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 7:08 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด