The Time Now > แองโกลา > Luanda > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Luanda, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561 1:16:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
1098 กิโลเมตรจาก Luanda
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
74.68°F
71.6°F
4.35 mph 160° ใต้
89%
29.86 "Hg
อา. 21 ต.ค. 2561, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:42 AM
6:01 PM
12:19
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:51 PM
2:43 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 ต.ค. 2561, 7:18 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
73°F
82°F
77°F
75°F
73°F
84°F
77°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
86°F
77°F
73°F
75°F
90°F
81°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
187°ใต้
4 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
178°ใต้
5 mph
112°ตะวันออก
9 mph
269°ตะวันตก
6 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
3
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
88%
69%
84%
89%
89%
68%
83%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
41%
50%
10%
49%
66%
62%
53%
64%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.36 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 ต.ค. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
79°F
84°F
84°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
82°F
88°F
88°F
88°F
90°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
184°ใต้
12 mph
250°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
71%
81%
72%
70%
72%
71%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
51%
66%
62%
56%
53%
44%
58%
50%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.85 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
ส. 03 พ.ย.
อา. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
86°F
86°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
68°F
68°F
66°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
270°ตะวันตก
10 mph
270°ตะวันตก
11 mph
270°ตะวันตก
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
250°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
74%
63%
63%
59%
61%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
48%
50%
6%
41%
6%
50%
50%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
-
0.27 นิ้ว
0.53 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 ต.ค. 2561, 7:18 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด