The Time Now > แองโกลา > Luanda > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Luanda, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 4:50:14 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
1098 กิโลเมตรจาก Luanda
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
87.19°F
71.6°F
13.67 mph 250° ตะวันตก
70%
29.8 "Hg
ส. 19 ต.ค. 2562, 4:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:42 AM
6:01 PM
12:19
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:57 PM
9:58 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
75°F
77°F
81°F
77°F
75°F
75°F
81°F
ระดับที่สบาย
77°F
73°F
81°F
84°F
77°F
73°F
75°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
191°ใต้
6 mph
272°ตะวันตก
9 mph
285°ตะวันตก
7 mph
255°ตะวันตก
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
249°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
90%
80%
72%
85%
91%
90%
73%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
52%
46%
5%
6%
48%
25%
7%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
82°F
82°F
88°F
88°F
82°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
73°F
73°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
258°ตะวันตก
9 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
260°ตะวันตก
11 mph
270°ตะวันตก
13 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
75%
74%
73%
72%
75%
76%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
60%
55%
57%
41%
51%
50%
56%
57%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
280°ตะวันตก
6 mph
260°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
71%
69%
70%
70%
72%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
62%
59%
57%
61%
59%
59%
ฝนตก
-
0.09 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด