The Time Now > แองโกลา > Luanda > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Luanda, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 12:33:52 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
1098 กิโลเมตรจาก Luanda
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
66.2°F
4.35 mph 180° ใต้
88%
30.04 "Hg
ศ. 17 ส.ค. 2561, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:16 AM
6:06 PM
11:50
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:24 AM
10:58 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 16 ส.ค. 2561, 7:10 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
70°F
77°F
70°F
70°F
72°F
75°F
70°F
ระดับที่สบาย
70°F
72°F
79°F
70°F
70°F
72°F
77°F
70°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
201°ใต้
5 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
288°ตะวันตก
7 mph
261°ตะวันตก
6 mph
276°ตะวันตก
5 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
269°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
84%
66%
83%
84%
78%
68%
83%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
1%
2%
3%
3%
2%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 16 ส.ค. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 17 ส.ค.
ส. 18 ส.ค.
อา. 19 ส.ค.
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
75°F
73°F
73°F
72°F
73°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
68°F
68°F
68°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
63°F
61°F
61°F
63°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
261°ตะวันตก
9 mph
289°ตะวันตก
11 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
290°ตะวันตก
10 mph
265°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
12 mph
270°ตะวันตก
12 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
71%
70%
69%
71%
69%
68%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
5%
4%
4%
4%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
จ. 27 ส.ค.
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
พฤ. 30 ส.ค.
ศ. 31 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
61°F
55°F
57°F
57°F
59°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
280°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
12 mph
280°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
12 mph
280°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
56%
59%
60%
61%
61%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
4%
29%
6%
28%
29%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 16 ส.ค. 2561, 7:10 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด