The Time Now > แองโกลา > Luanda > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Luanda, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ 2562 8:53:54 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
1098 กิโลเมตรจาก Luanda
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
7.46 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
74%
29.77 "Hg
อ. 19 ก.พ. 2562, 8:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:10 AM
6:31 PM
12:21
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:38 PM
5:49 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
81°F
84°F
81°F
77°F
77°F
84°F
ระดับที่สบาย
86°F
82°F
86°F
90°F
84°F
79°F
79°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
185°ใต้
5 mph
159°ใต้
9 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
180°ใต้
4 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
271°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
85%
77%
65%
73%
81%
82%
66%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
30%
55%
58%
8%
31%
25%
12%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 8:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
84°F
84°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
90°F
91°F
91°F
91°F
90°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
181°ใต้
11 mph
257°ตะวันตก
7 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
259°ตะวันตก
12 mph
270°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
12 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
69%
70%
65%
63%
69%
67%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
59%
44%
52%
36%
53%
6%
29%
59%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
88°F
91°F
88°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
68°F
73°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
280°ตะวันตก
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
66%
60%
71%
63%
63%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
43%
50%
43%
54%
56%
51%
34%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด