The Time Now > แองโกลา > Luanda > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Luanda, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 07 กรกฎาคม 2563 1:51:39 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
1098 กิโลเมตรจาก Luanda
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
69.26°F
68°F
ไม่มีลม
88%
29.89 "Hg
อ. 07 ก.ค. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:23 AM
6:00 PM
11:37
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:23 PM
7:26 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 8:31 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
72°F
77°F
72°F
66°F
72°F
77°F
70°F
ระดับที่สบาย
70°F
73°F
79°F
68°F
66°F
72°F
77°F
68°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
66°F
66°F
64°F
64°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
255°ตะวันตก
6 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
86°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
9 mph
282°ตะวันตก
6 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
77%
69%
87%
92%
80%
70%
87%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
5 ไมล์
14 ไมล์
8 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
2%
1%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
66°F
66°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
260°ตะวันตก
13 mph
260°ตะวันตก
14 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
72%
75%
73%
73%
71%
74%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
2%
4%
5%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
290°ตะวันตก
12 mph
260°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
10 mph
260°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
11 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
74%
73%
71%
73%
72%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
6%
6%
6%
5%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 8:31 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด