The Time Now > แองโกลา > Luanda > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Luanda, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 10 ธันวาคม 2561 1:46:26 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
1098 กิโลเมตรจาก Luanda
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.39°F
69.8°F
4.35 mph 150° ตะวันออกเฉียงใต้
74%
29.95 "Hg
5.6 ไมล์
จ. 10 ธ.ค. 2561, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:40 AM
6:18 PM
12:38
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:22 AM
8:15 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ธ.ค. 2561, 1:23 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
82°F
77°F
75°F
79°F
84°F
79°F
75°F
ระดับที่สบาย
75°F
88°F
81°F
77°F
82°F
90°F
81°F
75°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
266°ตะวันตก
6 mph
200°ใต้
6 mph
196°ใต้
6 mph
173°ใต้
9 mph
256°ตะวันตก
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
187°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
63%
80%
86%
76%
64%
78%
88%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
57%
68%
68%
68%
7%
11%
66%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: อา. 09 ธ.ค. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 10 ธ.ค.
อ. 11 ธ.ค.
พ. 12 ธ.ค.
พฤ. 13 ธ.ค.
ศ. 14 ธ.ค.
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
84°F
82°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
88°F
86°F
84°F
86°F
84°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
68°F
68°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
201°ใต้
8 mph
201°ใต้
9 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
270°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
67%
66%
64%
65%
69%
68%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
6%
55%
30%
46%
31%
43%
ฝนตก
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 18 ธ.ค.
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
88°F
88°F
88°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
70°F
68°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
280°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
7 mph
270°ตะวันตก
8 mph
290°ตะวันตก
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
67%
64%
64%
60%
59%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
52%
49%
47%
49%
6%
46%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Luanda

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ธ.ค. 2561, 1:23 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด