The Time Now > แองโกลา > Huambo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Huambo, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 16 ธันวาคม 2562 4:25:21 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
1395 กิโลเมตรจาก Huambo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.04°F
73.4°F
ไม่มีลม
84%
29.8 "Hg
จ. 16 ธ.ค. 2562, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:25 AM
6:18 PM
12:53
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:32 PM
8:20 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Huambo

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 1:17 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
75°F
64°F
61°F
68°F
75°F
64°F
59°F
ระดับที่สบาย
68°F
77°F
64°F
61°F
68°F
77°F
64°F
59°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
61°F
57°F
61°F
64°F
61°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
198°ใต้
6 mph
183°ใต้
4 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
193°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
63%
88%
90%
79%
66%
88%
94%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
61%
46%
37%
45%
44%
64%
67%
60%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Huambo

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
73°F
72°F
73°F
79°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
61°F
59°F
59°F
59°F
61°F
57°F
61°F
ระดับที่สบาย
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
77°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
63°F
59°F
63°F
61°F
70°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
248°ตะวันตก
6 mph
96°ตะวันออก
3 mph
20°เหนือ
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
73%
74%
71%
73%
62%
70%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
91%
87%
90%
77%
75%
56%
69%
51%
ฝนตก
0.78 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.73 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
ส. 28 ธ.ค.
อา. 29 ธ.ค.
จ. 30 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
84°F
86°F
84°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
68°F
72°F
73°F
75°F
72°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
190°ใต้
4 mph
250°ตะวันตก
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
78%
80%
89%
78%
66%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
69%
74%
64%
68%
65%
54%
58%
ฝนตก
0.35 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Huambo

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 1:17 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด