The Time Now > แองโกลา > Huambo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Huambo, แองโกลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 21 สิงหาคม 2562 12:24:27 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luanda Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
1395 กิโลเมตรจาก Huambo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
68°F
5.59 mph 160° ใต้
94%
29.98 "Hg
10 ไมล์
พ. 21 ส.ค. 2562, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:08 AM
5:52 PM
11:44
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:51 PM
9:21 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Huambo

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 ส.ค. 2562, 7:12 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
63°F
81°F
57°F
41°F
41°F
81°F
59°F
ระดับที่สบาย
39°F
63°F
77°F
55°F
37°F
34°F
79°F
57°F
จุดน้ำค้าง
25°F
27°F
23°F
27°F
30°F
30°F
25°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
109°ตะวันออก
9 mph
81°ตะวันออก
8 mph
101°ตะวันออก
6 mph
109°ตะวันออก
4 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
94°ตะวันออก
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
24%
11%
30%
61%
66%
12%
29%
ทัศนวิสัย
37 ไมล์
30 ไมล์
51 ไมล์
44 ไมล์
32 ไมล์
24 ไมล์
50 ไมล์
42 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Huambo

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 ส.ค. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 21 ส.ค.
พฤ. 22 ส.ค.
ศ. 23 ส.ค.
ส. 24 ส.ค.
อา. 25 ส.ค.
จ. 26 ส.ค.
อ. 27 ส.ค.
พ. 28 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
79°F
79°F
82°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
41°F
43°F
41°F
39°F
41°F
43°F
45°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
82°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
23°F
25°F
30°F
21°F
21°F
21°F
21°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
102°ตะวันออก
7 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
106°ตะวันออก
5 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
13%
14%
18%
12%
11%
9%
8%
11%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
1%
2%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 29 ส.ค.
ศ. 30 ส.ค.
ส. 31 ส.ค.
อา. 01 ก.ย.
จ. 02 ก.ย.
อ. 03 ก.ย.
พ. 04 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
48°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
84°F
84°F
82°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
28°F
48°F
52°F
50°F
41°F
36°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
20°เหนือ
2 mph
280°ตะวันตก
4 mph
80°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
2 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
12%
28%
31%
28%
20%
17%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
6%
46%
46%
5%
3%
4%
ฝนตก
-
-
0.06 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Huambo

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 ส.ค. 2562, 7:12 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด