The Time Now > อัฟกานิสถาน > Kunduz > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kunduz, อัฟกานิสถาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 16 ตุลาคม 2562 4:43:43 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mazar-I-Sharif

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
5063 กิโลเมตรจาก Kunduz
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
52.65°F
35.6°F
4.35 mph 250° ตะวันตก
51%
30.15 "Hg
พ. 16 ต.ค. 2562, 4:20 ก่อนเที่ยง GMT+4:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:01 AM
5:18 PM
11:17
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:26 PM
7:05 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kunduz

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 10:43 หลังเที่ยง GMT+4:30
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
52°F
75°F
59°F
55°F
70°F
75°F
61°F
ระดับที่สบาย
50°F
50°F
77°F
59°F
55°F
70°F
77°F
61°F
จุดน้ำค้าง
43°F
41°F
39°F
41°F
39°F
36°F
36°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
202°ใต้
4 mph
201°ใต้
5 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
173°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
69%
27%
50%
53%
30%
22%
43%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
31 ไมล์
36 ไมล์
24 ไมล์
19 ไมล์
39 ไมล์
42 ไมล์
32 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
1%
3%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kunduz

อัพเดทล่าสุด: พ. 16 ต.ค. 2562, 12:44 ก่อนเที่ยง GMT+4:30
 
 
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
77°F
81°F
79°F
77°F
75°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
55°F
54°F
52°F
57°F
52°F
54°F
50°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
39°F
36°F
34°F
36°F
34°F
25°F
19°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
262°ตะวันตก
6 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
269°ตะวันตก
6 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
25%
24%
23%
22%
14%
12%
29%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
2%
1%
2%
2%
1%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
73°F
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
52°F
52°F
52°F
54°F
54°F
52°F
ระดับที่สบาย
70°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
23°F
16°F
-0°F
14°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
350°เหนือ
5 mph
10°เหนือ
4 mph
20°เหนือ
4 mph
10°เหนือ
3 mph
20°เหนือ
4 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
23%
14%
10%
5%
10%
11%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
2%
1%
2%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kunduz

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 10:43 หลังเที่ยง GMT+4:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด