The Time Now > อัฟกานิสถาน > Girishk > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Girishk, อัฟกานิสถาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 09 สิงหาคม 2563 12:27:47 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Fob Dwyer

โปร่ง. ร้อน.
ระยะทาง
4745 กิโลเมตรจาก Girishk
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
88°F
90.1°F
65.5°F
ไม่มีลม
47%
29.35 "Hg
ส. 08 ส.ค. 2563, 11:26 หลังเที่ยง GMT+4:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:33 AM
7:02 PM
13:29
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:00 PM
9:37 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Girishk

อัพเดทล่าสุด: อา. 09 ส.ค. 2563, 12:03 ก่อนเที่ยง GMT+4:30
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
93°F
108°F
91°F
72°F
88°F
104°F
82°F
ระดับที่สบาย
81°F
95°F
106°F
88°F
73°F
84°F
99°F
79°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
50°F
39°F
34°F
37°F
36°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
112°ตะวันออก
6 mph
286°ตะวันตก
12 mph
285°ตะวันตก
11 mph
273°ตะวันตก
8 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
12°เหนือ
2 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
3
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
39%
15%
16%
24%
16%
9%
16%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
32 ไมล์
48 ไมล์
48 ไมล์
44 ไมล์
50 ไมล์
55 ไมล์
52 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Girishk

อัพเดทล่าสุด: ส. 08 ส.ค. 2563, 7:52 หลังเที่ยง GMT+4:30
 
 
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
108°F
106°F
106°F
108°F
109°F
120°F
122°F
117°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
70°F
72°F
72°F
72°F
86°F
86°F
88°F
ระดับที่สบาย
104°F
97°F
99°F
100°F
100°F
109°F
109°F
108°F
จุดน้ำค้าง
50°F
36°F
36°F
41°F
34°F
27°F
28°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
271°ตะวันตก
6 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
250°ตะวันตก
7 mph
250°ตะวันตก
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
2
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
10%
9%
11%
8%
4%
4%
5%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
115°F
115°F
115°F
117°F
118°F
122°F
122°F
อุณหภูมิต่ำ
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
90°F
90°F
ระดับที่สบาย
108°F
109°F
108°F
106°F
109°F
113°F
115°F
จุดน้ำค้าง
36°F
39°F
32°F
28°F
34°F
41°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
250°ตะวันตก
6 mph
200°ใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
2
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
7%
8%
6%
5%
6%
7%
8%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
3%
2%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Girishk

อัพเดทล่าสุด: ส. 08 ส.ค. 2563, 6:05 หลังเที่ยง GMT+4:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด