ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Port-Vila

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +11 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2020

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด