ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Navoiy

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +5 ชั่วโมง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด