ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Anchorage

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -9 ชั่วโมง
ขณะนี้ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกต

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด