เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน ลอนดอน, สหราชอาณาจักรปรับเวลาตามฤดูกาลใน ลอนดอน

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
ไม่มี UTC/GMT ชดเชยเวลา
ขณะนี้ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกต
ปรับเวลาตามฤดูกาล เริ่มที่ อา. 26 มี.ค. 2560, 01:00 เวลามาตรฐานท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหน้า 1 ชั่วโมงสำหรับ 02:00

ปรับเวลาตามฤดูกาล สิ้นสุดที่ อา. 29 ต.ค. 2560, 02:00 เวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับ 01:00

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด