The Time Now > สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ >

เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน ดูไบ,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ดูไบ

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT +4 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2016