พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
24.46667
54.36667
6 เมตร (19.69 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +4 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2020

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด