The Time Now > ไทย >

เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน รัตนวาปี, ไทยสภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Vientiane Airport

เมฆกระจาย. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
7091 กิโลเมตรจาก รัตนวาปี
อุณหภูมิ
ลม
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
 
หน่วย
95°F รู้สึกเหมือน 107.28°F
6.84 mph 180° ใต้
ศ. 22 พ.ค. 2558, 3:00 หลังเที่ยง GMT+07:00
เปลี่ยนเป็น SI
(°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน รัตนวาปี

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT +7 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2015
พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ รัตนวาปี
อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ค. 2558, 1:31 หลังเที่ยง GMT+07:00
วันศุกร์
ช่วงเย็น
82°F
4 mph
กลางคืน
77°F
3 mph
วันเสาร์
ช่วงเช้า
82°F
4 mph
บ่าย
88°F
5 mph
ช่วงเย็น
81°F
4 mph
กลางคืน
77°F
2 mph
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
84°F
4 mph
บ่าย
91°F
6 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วันสำหรับ รัตนวาปี

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ค. 2558, 1:31 หลังเที่ยง GMT+07:00
วันเสาร์
สูง88°F
ต่ำ 77°F
4 mph
วันอาทิตย์
สูง91°F
ต่ำ 77°F
5 mph
วันจันทร์
สูง93°F
ต่ำ 75°F
4 mph
วันอังคาร
สูง93°F
ต่ำ 77°F
5 mph
พุธ
สูง91°F
ต่ำ 77°F
5 mph
วันพฤหัสบดี
สูง97°F
ต่ำ 79°F
7 mph
วันศุกร์
สูง97°F
ต่ำ 82°F
6 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)
พระอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:34 AM
6:37 PM
13 ชั่วโมง 3 นาที
พระจันทร์
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:12 AM
10:21 PM