The Time Now > ไทย >

เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน อยุธยา, ไทยสภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Don Muang Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6934 กิโลเมตรจาก อยุธยา
อุณหภูมิ
ลม
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
 
หน่วย
84.2°F รู้สึกเหมือน 92.44°F
5.59 mph 180° ใต้
ส. 23 พ.ค. 2558, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
เปลี่ยนเป็น SI
(°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน อยุธยา

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT +7 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2015
พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ อยุธยา
อัพเดทล่าสุด: ส. 23 พ.ค. 2558, 1:30 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
วันเสาร์
ช่วงเช้า
82°F
7 mph
บ่าย
91°F
10 mph
ช่วงเย็น
81°F
11 mph
กลางคืน
77°F
9 mph
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
77°F
9 mph
บ่าย
91°F
10 mph
ช่วงเย็น
81°F
10 mph
กลางคืน
77°F
7 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วันสำหรับ อยุธยา

อัพเดทล่าสุด: ส. 23 พ.ค. 2558, 1:30 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
วันเสาร์
สูง91°F
ต่ำ 79°F
10 mph
วันอาทิตย์
สูง91°F
ต่ำ 77°F
11 mph
วันจันทร์
สูง95°F
ต่ำ 77°F
9 mph
วันอังคาร
สูง95°F
ต่ำ 79°F
10 mph
พุธ
สูง91°F
ต่ำ 79°F
11 mph
วันพฤหัสบดี
สูง95°F
ต่ำ 79°F
14 mph
วันศุกร์
สูง95°F
ต่ำ 79°F
14 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)
พระอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:48 AM
6:39 PM
12 ชั่วโมง 51 นาที
พระจันทร์
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:26 AM
10:25 PM