The Time Now > ไทย >

เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน หนองบัวลำภู, ไทยสภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Udon Thani Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
7047 กิโลเมตรจาก หนองบัวลำภู
อุณหภูมิ
ลม
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
 
หน่วย
84.2°F รู้สึกเหมือน 92.44°F
ไม่มีลม
ส. 05 ก.ย. 2558, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
เปลี่ยนเป็น SI
(°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน หนองบัวลำภู

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT +7 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2015
พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ หนองบัวลำภู
อัพเดทล่าสุด: ส. 05 ก.ย. 2558, 7:37 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
วันเสาร์
บ่าย
84°F
4 mph
ช่วงเย็น
77°F
3 mph
กลางคืน
75°F
3 mph
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
81°F
4 mph
บ่าย
90°F
5 mph
ช่วงเย็น
79°F
5 mph
กลางคืน
73°F
3 mph
วันจันทร์
ช่วงเช้า
73°F
4 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วันสำหรับ หนองบัวลำภู

อัพเดทล่าสุด: ส. 05 ก.ย. 2558, 7:37 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
วันเสาร์
สูง84°F
ต่ำ 73°F
4 mph
วันอาทิตย์
สูง90°F
ต่ำ 75°F
5 mph
วันจันทร์
สูง91°F
ต่ำ 73°F
6 mph
วันอังคาร
สูง91°F
ต่ำ 73°F
3 mph
พุธ
สูง90°F
ต่ำ 75°F
3 mph
วันพฤหัสบดี
สูง90°F
ต่ำ 75°F
2 mph
วันศุกร์
สูง90°F
ต่ำ 79°F
2 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)
พระอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:56 AM
6:21 PM
12 ชั่วโมง 25 นาที
พระจันทร์
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:02 PM
11:15 AM