The Time Now > ไทย >

เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน กะเปอร์, ไทยสภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Surat Thani

หมอกหนา. อ่อน.
ระยะทาง
6812 กิโลเมตรจาก กะเปอร์
อุณหภูมิ
ลม
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
 
หน่วย
75.2°F รู้สึกเหมือน 72.68°F
6.84 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
ศ. 31 ก.ค. 2558, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
เปลี่ยนเป็น SI
(°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน กะเปอร์

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT +7 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2015
พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ กะเปอร์
อัพเดทล่าสุด: ศ. 31 ก.ค. 2558, 7:04 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
วันศุกร์
บ่าย
86°F
6 mph
ช่วงเย็น
81°F
4 mph
กลางคืน
79°F
4 mph
วันเสาร์
ช่วงเช้า
79°F
4 mph
บ่าย
86°F
7 mph
ช่วงเย็น
82°F
6 mph
กลางคืน
81°F
6 mph
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
81°F
7 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วันสำหรับ กะเปอร์

อัพเดทล่าสุด: ศ. 31 ก.ค. 2558, 7:04 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
วันศุกร์
สูง86°F
ต่ำ 79°F
6 mph
วันเสาร์
สูง86°F
ต่ำ 79°F
6 mph
วันอาทิตย์
สูง86°F
ต่ำ 81°F
8 mph
วันจันทร์
สูง84°F
ต่ำ 81°F
8 mph
วันอังคาร
สูง84°F
ต่ำ 81°F
10 mph
พุธ
สูง82°F
ต่ำ 79°F
10 mph
วันพฤหัสบดี
สูง79°F
ต่ำ 77°F
10 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)
พระอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:44 AM
6:19 PM
12 ชั่วโมง 35 นาที
พระจันทร์
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:15 PM
4:19 AM