ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ไทย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +7 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2018

เมืองใหญ่ที่สุดใน ไทย

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด