The Time Now > ไต้หวัน >

เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน ไทเป, ไต้หวันสภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Sungshan / Taipei

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
8182 กิโลเมตรจาก ไทเป
อุณหภูมิ
ลม
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
 
หน่วย
91.4°F รู้สึกเหมือน 98.58°F
7.46 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
จ. 03 ส.ค. 2558, 12:00 หลังเที่ยง GMT+08:00
เปลี่ยนเป็น SI
(°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ไทเป

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT +8 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2015
พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ไทเป
อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2558, 8:32 ก่อนเที่ยง GMT+08:00
วันจันทร์
บ่าย
90°F
7 mph
ช่วงเย็น
84°F
7 mph
กลางคืน
81°F
4 mph
วันอังคาร
ช่วงเช้า
88°F
6 mph
บ่าย
90°F
9 mph
ช่วงเย็น
82°F
9 mph
กลางคืน
81°F
6 mph
พุธ
ช่วงเช้า
88°F
6 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วันสำหรับ ไทเป

อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2558, 8:32 ก่อนเที่ยง GMT+08:00
วันจันทร์
สูง91°F
ต่ำ 79°F
7 mph
วันอังคาร
สูง90°F
ต่ำ 81°F
9 mph
พุธ
สูง91°F
ต่ำ 81°F
13 mph
วันพฤหัสบดี
สูง90°F
ต่ำ 79°F
12 mph
วันศุกร์
สูง82°F
ต่ำ 79°F
21 mph
วันเสาร์
สูง86°F
ต่ำ 79°F
15 mph
วันอาทิตย์
สูง90°F
ต่ำ 79°F
2 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)
พระอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:21 AM
6:38 PM
13 ชั่วโมง 17 นาที
พระจันทร์
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:00 PM
7:01 AM