The Time Now > ไต้หวัน >

เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน ไทเป, ไต้หวันสภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Sungshan / Taipei

ฝนประปราย. เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
8182 กิโลเมตรจาก ไทเป
อุณหภูมิ
ลม
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
 
หน่วย
75.2°F รู้สึกเหมือน 73.76°F
ไม่มีลม
ศ. 22 พ.ค. 2558, 11:00 หลังเที่ยง GMT+08:00
เปลี่ยนเป็น SI
(°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ไทเป

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT +8 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2015
พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ไทเป
อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ค. 2558, 8:29 หลังเที่ยง GMT+08:00
วันศุกร์
กลางคืน
75°F
4 mph
วันเสาร์
ช่วงเช้า
79°F
6 mph
บ่าย
81°F
9 mph
ช่วงเย็น
73°F
7 mph
กลางคืน
73°F
6 mph
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
72°F
7 mph
บ่าย
73°F
11 mph
ช่วงเย็น
73°F
12 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วันสำหรับ ไทเป

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ค. 2558, 8:29 หลังเที่ยง GMT+08:00
วันเสาร์
สูง81°F
ต่ำ 73°F
8 mph
วันอาทิตย์
สูง75°F
ต่ำ 72°F
11 mph
วันจันทร์
สูง73°F
ต่ำ 72°F
11 mph
วันอังคาร
สูง79°F
ต่ำ 73°F
9 mph
พุธ
สูง82°F
ต่ำ 73°F
9 mph
วันพฤหัสบดี
สูง86°F
ต่ำ 75°F
15 mph
วันศุกร์
สูง82°F
ต่ำ 75°F
4 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)
พระอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:06 AM
6:34 PM
13 ชั่วโมง 28 นาที
พระจันทร์
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:43 AM
10:13 PM