ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
tw
TWD ( ดอลล่าไต้หวันใหม่)
ใช้ตัวแปลงสกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
23.74639
120.7525
505 เมตร (1656.82 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Lugu

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +8 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2021

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด