ปรับเวลาตามฤดูกาลใน สเปน

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT +1 ชั่วโมง
ขณะนี้ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกต

เมืองใหญ่ที่สุดใน สเปน

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด