หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Newfoundland Standard Time (NST) ปัจจุบันปรับเวลาตามฤดูกาล
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Newfoundland Daylight Time (NDT).

ตัวอย่างของสถานที่: St. John's
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด