The Time Now > ไนจีเรีย

เวลาท้องถิ่นปัจจุบันใน ไนจีเรียสภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kano Airport

หมอกแดด. อ่อน.
อุณหภูมิ
ลม
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
 
หน่วย
73.4°F รู้สึกเหมือน 76.78°F
6.84 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
อา. 26 เม.ย. 2558, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+01:00
เปลี่ยนเป็น SI
(°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ไนจีเรีย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT +1 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2015

พิกัด

พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด
9° 3' ทางทิศเหนือ
7° 29' ตะวันออก
ละติจูด
ลองติจูด
9.05735
7.48976
482 เมตร (1581.36 ฟุต)

แผนที่