ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Mahendranagar

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +5:45 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2017

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด