เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน ย่างกุ้ง, เมียนม่าร์ [พม่า]ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ย่างกุ้ง

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +6:30 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2017

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด