หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Iran Standard Time (IRST) ปัจจุบันปรับเวลาตามฤดูกาล
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Iran Daylight Time (IRDT).

ตัวอย่างของสถานที่: Tehrān
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด