ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
hk
HKD ( ดอลล่าฮ่องกง)
ใช้ตัวแปลงสกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
22.28552
114.15769
3 เมตร (9.84 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Hong Kong

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +8 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2021

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด