พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
64.18347
-51.72157
ไม่รู้จัก

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน กรีนแลนด์

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -3 ชั่วโมง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด