เขตเวลา:

Greenwich Mean Time, GMT

UTC ชดเชยเวลา:

เวลามาตรฐานโลกตามนาฬิกาของกรีนวิช (GMT) เป็นเวลาเดียวกันกับเขตเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)

Time Zone Abbreviation:

GMT
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด