เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน เยอรมันปรับเวลาตามฤดูกาลใน เยอรมัน

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT +1 ชั่วโมง
ขณะนี้ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกต
ปรับเวลาตามฤดูกาล เริ่มที่ อา. 26 มี.ค. 2560, 02:00 เวลามาตรฐานท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหน้า 1 ชั่วโมงสำหรับ 03:00

ปรับเวลาตามฤดูกาล สิ้นสุดที่ อา. 29 ต.ค. 2560, 03:00 เวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับ 02:00

เมืองใหญ่ที่สุดใน เยอรมัน

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด