พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
41.69411
44.83368
491 เมตร (1610.89 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน จอร์เจีย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +4 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2021

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด